Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en leve de roode vaan!

Leve kennis, die van twijfel bevrijdt,

en moed, die de wereld nieuw doet ontstaan:

maken z'ons eenmaal vrij!

Weest hard, kameraads, het moet, het moet.

Ziet enkel uw klasse, telt haar alleen:

't Gemoed van den vijand is hard als steen,

de ziel van den vijand is zwart als roet.

Verjaagt hem! Breekt af het vermolmde gebouw,

waarin hij verschanst zit, en de hemel wordt blauw.

STEMMEN VAN GROOTBURGERS Je weet zelf datje liegt als een bedelvrouw!

Vrinden luistert niet naar dien demagoog: wij hebben het welzijn van allen op 't oog,

ook 't uwe...

KOOR VAN PROLETARIËRS Het welzijn van allen...

Wat liegen jullie weer onbeschaamd.

Let op: twee schepen in woelige zee hebben elkaar geramd en het eene moet zinken, versta je mij,

en het onze zal het niet zijn...

Ons welzijn hebben jullie op 't oog ?

Jullie droogt ons uit als scherpe loog.

Jullie hebben de wereld in tweeën verdeeld:

daar omhoog, voor jullie 't festijn van kennis en schoonheid, van levensvreugd die schuimt als champagnewijn.

Voor ons omlaag in de sombere krocht waar het licht niet leeft en niet sterft,

Sluiten