Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit te zien naar de geboorte

van het grootere vaderland

waarvan zullen staan alle poorten

wijd open, waarin zullen zijn

de volken, als in tuin de bloemen,

elk op zichzelf schoon en fijn

en allen te zamen een wonder

van schoonheid? Hebt ge vermocht,

uws broeders blik te verbreeden,

als tè zeer het kleine hij zocht?

Hebt g'ook bij die anderen kleinen,

ontwortelden, weten te wekken

vertrouwen in onze seine' en

hun wil naar ons doel zich doen strekken ?

KOOR VAN PROLETARIËRS

Wij hebben ons gewend

tot die allen, hen t'overtuigen

dat bij ons de waarheid was.

Gij kondt ons hooren getuigen

van den morgen tot laat in den avond,

maar zij hebben ons niet geloofd...

EEUWIGE BOUWER Ach, uw woord was niet altijd lavend, daarom vreesden ze, dat ge ontroofd' hun het beste, wat zij bezaten:

't geloof in een heilige orde en een Geest, die in het gelaat van den Kosmos, elke rimpling erkent, van een wijsheid hier. Maar gij waart slechts u zeiven toegewend,

Sluiten