Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaagt u zeiven altijd als de spil waar alles om wenden moest...

De sfeer om u heen werd kil...

In 't eind werd uw huis verwoest...

Een deel was op zand gebouwd...

Niet getreurd of gemokt, kameraden,

op elkaar en op God gebouwd,

die zijn zaak stelt in onze handen en op onze krachten vertrouwt...

nooit dat vertrouwen verraden:

de worstling voor vrouw en kind:

voor 't heil van vandaag en morgen nooit verlaagd door kleingeestige zorg' en in haar óók het hoogste bemind.

KOOR VAN PROLETARIËRS Wij willen pogen voor elkaar te zijn,

meer dan tot hede' en op een hoogre lijn,

pogen waarachtig te zijn voor elkander,

maar even waarachtig voor andren ook,

vurig strijde om gemeenschap te veranderen maar met een vuur, bevrijd van roet en smook, immers bevrijd van haat, uit liefde tot ons zeiven, den naaste, en God...

EEN STEM

Verschiet oneindig daagt,

onuitput'lijke schacht om in te delven

gaat open... zal ik het wagen?... Ja, 'k waag 't.

KOOR VAN PROLETARIËRS

Wij ook, wij allen... strijders uit liefde alleen,

Sluiten