Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan sterft hun ziel, of verwildert.

Wat snoeft ge, mijn broeder, op wat ge hebt volbracht?

dezen behooren mij en d'eeuwigen nacht.

EEUWIGE BOUWER Luistert naar mij, mijn kinderen,

't is misschien de laatste maal dat ik zóó tot jullie zal spreken;

mijn hart draagt leed om jullie en de dood bedreigt mijn taal,

maar uit mijn diepste schachten sleep deze woorde' ik nog aan,

kristallen der gedachte, in een lange wording ontstaan.

O zoo graag zou ik jullie schenken het beste wat ik verwierf...

dat, wat niet zal sterven,

dat wat nog nimmer stierf.

Heb je geen vrouw en geen kind

geen vader en geen moeder,

geen broer, geen zuster, ben je

in de wereld eenzaam alleen, -

dan zijn daar toch altijd

millioene' en millioenen menschen

die leven als jij op aarde

en eenzaam zijn als jij.

Millioenen handen zijn

smeekend dag en nacht opgeheven,

millioenen harten trekken

in pijn krampachtig zich saam.

Honger naar brood zendt zijn schreeuw

Gedroomd Gebeuren 3

Sluiten