Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HENRIËTTE ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK ZIJN VERSCHENEN

LYRISCHE POËZIE

Sonnetten en verzen in terzinen geschreven. 1895. Derde druk. 1922.

De nieuwe geboort. 1902. Vijfde druk. 1928.

Opwaartsche wegen. 1907. Derde druk. 1921.

De vrouw in het woud. 1912. Derde druk. 1923.

Het feest der gedachtenis. 1915. Tweede druk. 1917.

Het pantheon der menschheid. Afbeeldingen der ontwerpen van

Dr. H. P. Berlage met een bijschrift in verzen door Henriëtte Roland

Holst. 1915. Tweede druk. 1919. Fransche en Duitsche vertalingen

van de gedichten zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

Verzonken grenzen. 1918. Tweede druk. 1920.

Tusschen twee werelden. "Waarin opgenomen Arbeid, een spel tot

inwijding. 1923.

Heldensage*. 1927. Tweede druk. 1928.

Verworvenheden. 1927. Derde druk. 1929.

Vernieuwingen. 1929. Tweede druk. 1935.

Tusschen tijd en eeuwigheid. 1934. Derde druk. 1935.

Keur uit de gedichten, verzameld en van een inleiding voorzien door

S. A. Baelde. Met twee portretten. 1928.

DRAMATISCHE POËZIE

De opstandelingen*. 1910. Vierde druk. 1931.

Thomas More. 1912. Vierde druk. 1930.

Het offer. 1921.

De kinderen. Een feestelijk spel. 1922.

Arbeid. Een spel tot inwijding, opgenomen in: Tusschen twee werelden. 1923

Kinderen van dezen tijd. Leekenspel in drie bedrijven. Tweede druk. 1931.

Wij willen niet. Een anti-oorlogsspel. 1931.

De moeder. Een leekenspel. 1932.

Sluiten