Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schema’s die niet qua tale voortvloeien uit de systematische ordening van het taal-systeem, maar uit de psychische mogelijkheden van de taal-gebruiker. De studie der schematiek in de psychische structuren is ondertussen van 20 jonge datum, dat hier op 't feit gewézen kan worden, meer niet.

7) Dat de theorieën van het logisme voor elke taalkundige, die niet tevens de logica, de wiskunde en de wijsbegeerte beheerst, noodzakelijk ’n gesloten boek blijven, begrepen ook de ontwerpers van die leer. Vandaar dat Schachter’s werk verscheen als ’n meer onmiddellijk voor taalkundigen toegankelijke publicatie. Dit neemt niet weg, dat een critische kennismaking, ook met dit boek, blijft eisen, dat men zich bij voortduring rekenschap geeft van de wijsgerige voor-onderstellingen waarop het berust. Alleen in dit licht zijn talloze uitspraken in Schachter's werk begrijpelijk, en aanvaardbaar of verwerpelijk.

8) De lezer denke niet, dat Schachter zo onnozel is, niet te beseffen, dat de taal anders doet, dan zijn formules leren, doch hij meent daarvan te mogen afzien, omdat hij, en het logisme, zeggen te abstraheren van de reële betekenis der woorden, en enkel hun „gebruikswijzen" te beschouwen. Geconfronteerd met een, eveneens abstracte, logische wetmatigheid, lijken dan bepaalde gebruikswijzen noodzakelijk, die geconfronteerd — zoals dat volgens een „linguïstische” methodiek moet — met het feitelijke taal-gebruik, volstrekt niet noodzakelijk blijken te zijn. De werkwijze van Schachter

• die, binnen de linguistiek, methodisch onjuist is, verklaart het gemak waarmee hij zijn zeer betwistbare uitspraken doet. Of de methode, in die vorm, überhaupt aanvaardbaar, of zelfs, zonder contradictie mogelijk geacht moet worden, hopen we elders te onderzoeken.

Sluiten