Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier heb ik een zoon verwekt en die zal de twee kenteekenen van de vaan doen waarheid worden. Want hij zal geboren worden uit den brand van de liefde en zal de aarde schenken aan den ploegkouter die ze doorsnijdt.

Toen de vrouw dat hoorde, zegde zij stil:

— Het is de waarheid, het kind is in mijn schoot.

En de boer Niklaas viel op de knieën en kuste de aarde waarop het kind was verwekt.

Daarna zaten zij een langen tijd stil, elk met zijn eigen gedachten. En eindelijk vroeg de soldaat Johan:

— Boer Niklaas, hebt gij de waarheid gesproken daar boven op de heide en hier op den dries vóór het kasteel? Vele menschen hebben u geloofd en leven in de hoop die gij hebt doen ontstaan. En indien ik wist dat werkelijk de waarheid uit uw mond heeft gesproken en dat uw verschijningen geen droomen zijn, dan wil ik deze zware proeve doorstaan want ik heb een zoon die later een boer zal zijn.

Terwijl de vrouw met vromen blik naar den boer Niklaas keek, antwoordde deze:

— Ik heb in mij de kracht gevoeld die niet

Sluiten