Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfden avond vertelde hij niet verder, maar in de hutten hoorden de menschen dien nacht den hitsigen trommelslag en dachten aan den Wandelenden Jood die over de aarde schreed om groote gebeurtenissen vooruit te loopen en aan de deernen van de verre stad Augsburg die den roep van zijn gulzige drift hadden verkondigd.

En toen die Wandelende Jood verder ging was men zijn spoor bijster geraakt, maar er geschiedden wonderen die met de wet van God en de natuur strijdig waren. Een leger van muizen had een eenzamen reiziger aangevallen; zij marcheerden in slagorde. Bijna in elke stad waren er misgeboorten: een zwijn dat een menschenhoofd droeg en een kind dat bokspooten had. De zeug en de vrouw waren beiden verbrand en vanuit den brandstapel was een reuk van solfer over het land gevaren en een uur in den omtrek was de oogst verdord vooraleer het koren in de aren stond.

Zoo vertelde de man uit de Duitsche gewesten. En door zijn woorden veranderde de geest van vele menschen en menig man, die tot dusver geleefd had zonder na te denken over zich zelf en de wereld gemeten had naar de horizon van het dorp, dacht aan de

Sluiten