Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren gekomen en toen was het gedaan.

Toen kwamen nieuwe boeren toegeloopen uit het omliggende land en oud-soldaten stonden aan hun hoofd en zij sloegen een kamp op, dat een echt legerkamp was, met orde en wachten op post, op een hoogen heuvel waarrond de vlakte geen overval mogelijk maakte. En wapenboden kwamen om de boeren tot een landdag bij den hertog uit te noodigen, waar zij vrij en vreedzaam hun klachten en wenschen konden uitspreken. De meeste boeren waren blij niet meer te moeten vechten, maar de leiders hadden geen vertrouwen in de heeren en bleven weg van den landdag.

Het geschiedde op een groote weide en toen de ongewapende boeren verzameld waren, werden zij ingesloten en zestien honderd ervan werden gevangen genomen. Velen werden onthoofd en gehangen; anderen verminkt of met roeden lam geslagen.

Zij, die konden ontvluchten, kregen het doodvonnis achter zich. Dit was het eerste gerecht door de heeren over de opstandige boeren uitgesproken.

— Ik kon vluchten, zei de vreemde somber en zweeg daarna.

— Een boer is voor een heer veel minder

Sluiten