Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan een hond voor een boer is, zei een oude man. Het is steeds zoo geweest, wie zal het veranderen.

— De boer zelf, zei de soldaat Johan.

Pater Bruno had lang gezwegen; nu wilde

hij weten of er ook paters bij waren.

— Bij den man met den trommel, die de Moeder Gods gezien had en wonderen verrichtte, was een monnik, zei de vreemde.

— En wat zei die monnik? vroeg pater Bruno, predikte hij, bedelde hij of vocht hij?

— Hij zegde aan de jonge vrouwen die een kind verwachtten: de vader van uw kind hoort aan een anderen heer dan gij; gij zijt als een stier en een koe uit verschillende stallen, en het leven dat uit u zal geboren worden hoort den heer. Tot de oude vrouwen zegde hij: als uw man sterft neemt de heer uw kleine hofstede en het vee dat onder uw dak staat, want de heer is erfgenaam. En tot de heeren sprak hij: gij komt uit denzelfden schoot als uw knechten want Eva was ons aller moeder. Hoe kunt gij dan zeggen aan uw knechten: Gij zijt mijn eigendom en mijn lijfeigene.

En door het land ging hij, samen met den trommelslager, en als deze geroffeld had dat het bloed stijf werd in de aderen, riep die

Sluiten