Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

monnik tot het volk: De dag van Gods gerechtigheid is nabij.

— En zegde hij niets over de boeren die zaaien en maaien en over de heeren die oogsten? vroeg de soldaat Johan.

— Hij zegde dat de aarde behoort aan den arbeid volgens de wet door God aan Adam gegeven die de vader was van edelman en knecht, zei de vreemde. En de boeren die hem hoorden liepen te samen in groote hoopen en vielen de kasteelen aan.

— Dat was een straffe predikant, zei pater Bruno bedachtzaam, en wat was het einde van dien monnik en zijn trommelslager?

— De trommelslager werd verbrand en zijn asch in den wind verstrooid en de monnik ontsnapte. Hij loopt nog rond en waar hij geweest is brandt het hart van ongeduld en van een groot verlangen naar rechtvaardigheid.

Maar na den trommelslager zijn er nog vele anderen gekomen want iedereen weet dat een nieuwe orde in de wereld zal geboren worden.

De boeren zaten na te denken en een hunner zegde zwaarmoedig:

— De heeren hebben de wapens en het land, wat zijn wij anders dan vee.

Sluiten