Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De heer vroeg aan zijn kamerdienaar waarom er niet gewerkt werd.

— Heer, zei deze, het is het feest van den patroonsheilige dat ze kermis heeten en dan dansen de boeren en drinken bier. Zij slapen lang en geeuwen en dan drinken zij wederom bier en dansen onder de linde.

— Zoo, zei de heer. En sedert wanneer is dit toegelaten?

Dit wist de kamerdienaar niet. Maar het was altijd zoo geweest. De heer had een beetje met zijn honden gespeeld en was dan in den klaar schijnenden morgen door het dorp gereden. Tusschen de hutten was weinig leven en op de akkers was de warme stilte van aarde die alleen is met de zon. Het viel hem op dat er zoo weinig vee was in de weiden. Hij hield een boer staande en vroeg hem waarom er zoo weinig vee was in de weiden.

De boer begreep hem slecht want de heer sprak met horten en stooten daar hij met de heeren en ook in zijn huishouding de vreemde taal sprak die Bourgondië had aangekweekt.

Eindelijk begreep de boer.

— Het vee is sedert den laatsten plundertocht nog niet bijgewassen en veel jong vee is

Sluiten