Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar niemand antwoordde.

Toen stond de soldaat Johan recht en zei bitter:

— Ik ga terug vanwaar ik gekomen ben, want hier ben ik beschaamd boer te zijn. Als ik alleen ben, boven, tusschen heide en meersch, dan voel ik bij eiken steek van de spade dat mijn zoon eens een vrijer boer zal zijn dan ik. Hier zullen de zoons nog onvrijer worden dan de vaders; als ze de vaders de ooren afsnijden, dan zullen de zonen op hun klooten moeten passen.

De jonge man vroeg bevend:

— Ik blijf geen boer, ik word soldaat.

En de soldaat Johan lachte:

— Ik ben soldaat geweest en boer geworden; blijf boer, maar wees een soldaat waard; geen beter soldaat dan de boer. Een soldaat laat zijn wapenbroeder niet in den steek; als de boer den boer niet in den steek laat is het gedaan met ooren afsnijden.

Het werd rumoerig. Een boer riep:

— Waarom doen we 't niet?

Allen wisten wat er te doen stond.

En weldra waren zij op weg naar het kasteel. Vlegels en vorken staken boven de hoofden uit. Hun stap was zwaar en ongelijk tot de soldaat Johan het lied van den boer

Sluiten