Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Blz.

Voorbericht xi

EERSTE HOOFDSTUK TIJDPERK 1902-1907

§ 1. inleiding 1

§ 2. voorstellen-nederburgh 2

§ 3. voorstellen-van rees . 3

§ 4. nota-de graaff 4

§ 5. gedachtenwisseling over de voorstellen van

rees-de graaff 7

TWEEDE HOOFDSTUK HERVATTING DER GEDACHTENWISSELING § 1. gedrukte nota van 20 november 1909 9

DERDE HOOFDSTUK

OVERWEGING IN NEDERLAND VAN VERDERE VOORBEREIDING EENER BESTUURSHERVORMING IN INDIË

(1910-1913)

§ 1. indische begrooting 191 1 15

A. Tweede Kamer (Colijn 15 — De Meester 16 — Bogaardt 16 — Bos 17 — Minister van Koloniën 17).

B. Eerste Kamer (Van Leeuwen 18 — Minister van Koloniën 18).

§ 2. aanvullende begrooting 1911 19

Aanvraag van middelen tot verdere voorbereiding der hervorming 19

Memorie van Toelichting 19

Sluiten