Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

INHOUD

Blz.

9 2. OPENBARE BEHANDELING 105

Motie-Van Beresteyn ]05

(Scheurer, Albarda 108).

De Muralt j qq

Albarda j j j

Gerretson jj4

Van Rijckevorsel j]9

Scheurer J2J

Wijnkoop 124

Minister van Koloniën j 24

Albarda

Van Beresteyn J34

Minister van Koloniën J3^

Amendement-Scheurer c.s J3g

(Van Beresteyn 140 — Minister van Koloniën 140). Aanneming van de voorgestelde artikelen en wijzigingen

van artikelen j 4 j

Amendementen Dresselhuys — de Muralt 141

(Scheurer 143 — Albarda 144 — Van Rijckevorsel 145 — Van Beresteyn 146 — Wijnkoop 147 — Minister van Koloniën 148 — Van Beresteyn 151 — Dresselhuys 151 — Voorzitter 152 — Stemmingen 152).

NEGENDE HOOFDSTUK

BEHANDELING VAN HET WETSONTWERP IN EN MET DE EERSTE KAMER

§ 1. SCHRIFTELIJKE BEHANDELING 154

Algemeene beoordeeling ] 54

Overlaten aan algemeene verordeningen 158

Verband met Grondwetsherziening en rapport Herzieningscommissie 16]

Ambtelijke decentralisatie 164

Lagere gemeenschappen 174

Geldelijke gevolgen ; 175

§ 2. OPENBARE BEHANDELING 177

Mendels I77

Van den Berg j 3 j

Idenburg

Minister van Koloniën ] 95

Van Embden 202

Mendels 203

§3. WETSWIJZIGING 204

Sluiten