Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERVATTING DER GEDACHTENWISSELING

Met ingang van Juli 1910 verkreeg ik wegens langdurigen dienst een éénjarig verlof naar Europa, dat tijdens mijn verblijf aldaar ten behoeve van eene verdere uitwerking der bestuursvoorstellen en van andere Regeeringsopdrachten tot April 1913 is verlengd. Inzonderheid de bewerking, op uitnoodiging van den Minister De Waal Malefijt, van eene herziening van het Regeeringsreglement van Nederlandsch-Indië nam onder de laatstbedoelde opdrachten van verschillenden aard een belangrijke plaats in.

Sluiten