Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KABINETSWISSELING VAN HET JAAR 1918

vraagstuk gericht, meer dan in werkelijkheid gemotiveerd kon heeten. Eene voorafgaande behandeling van dit punt, hoe ook de uitslag ware geweest, zou in verband daarmede aan de latere beraadslagingen in de oogen van velen een aanmerkelijk deel van hare beteekenis hebben ontnomen.

Sluiten