Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZAAKREGISTER

1. Actueele stand van zaken (1938), bladz. 240-244.

2. Adjunct-Regenten (Voorstellen tot aanstelling op Java en Ma-

doera van —). Zie 36g\

3. Adviseerende Raden. Zie 18d.

4. Afdeelingen. Zie 18g.

5. Algemeene verordening (Regeling bij —), bladz. 61, 99-100

105-106, 113, 118, 120, 126, 137, 141-142, 144-145, 146

158-161, 180, 183, 186-188, 192.

6. Ambtelijke decentralisatie. Zie 22a.

7. Ambtelijke positie van het Europeesch Bestuur. Zie 24b.

8. Ambtelijke positie van het Inheemsch Bestuur. Zie 36c.

9. Amendementen en moties op de wetsvoorstellen 1920-1921,

bladz. 107, 109, 114, 138-139, 140, 141-152.

10. Autonome gebiedsdeelen (Instelling van —). Zie 22.

11. Autonome gebiedsdeelen (Belastingheffing door —). Zie 22e.

12. Autonome gebiedsdeelen (Verkiezingen voor de vertegen¬

woordigende organen van —). Zie 22d.

13. Belastingheffing door autonome gebiedsdeelen. Zie 22e.

14. Bestuursbureau's. Zie 24g en 3bk.

15. Bestuurshervorming (Chronologisch overzicht der voor¬

stellen tot —).

1902. Voorstellen Algemeene Secretaris Mr. Nederburgh, bladz. 2-3.

1903. Voorstellen Directeur van Binnenlandsch Bestuur Van Rees, bladz. 3-4, 7.

1905. Voorstellen Adjunct-Directeur van Binnenlandsch Bestuur De Graaff, bladz. 4-6, 7-8.

1906. Voorstellen Gouverneur-Generaal Van Heutsz, bladz. 7-8.

1909. Nota Directeur van Binnenlandsch Bestuur De Graaff, bladz. 9-14.

1910. Mededeelingen Minister van Koloniën De Waal Malefijt, bladz. 15-19. (Voorloopige bespreking in de Tweede Kamer der Staten-Generaal: Colijn, bladz. 15-16; De Meester, bladz. 16; Bogaardt, bladz. 16-17; Bos, bladz. 17; Minister van Koloniën, bladz. 17-18; Eerste Kamer der Staten-Generaal: Van Leeuwen, bladz. 18; Minister van Koloniën, bladz. 18-19).

1911. Voorloopige voorstellen Minister van Koloniën De Waal Malefijt, bladz. 19—49. (Overzicht van de beoogde maatregelen, bladz. 19—30; raming der geldelijke gevolgen, bladz. 30; wijze van uitvoering, bladz. 30-31. Schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer, bladz. 32-35. Openbare behandeling in de Tweede Kamer: De Beaufort, bladz. 36; De Meester, bladz. 36-38; Bogaardt, bladz. 38; Verheij, bladz. 39; Scheurer, bladz.

Sluiten