Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZAAKREGISTER

39; Bos, bladz. 40-41; Vliegen, bladz. 41-42; Minister van Koloniën, bladz. 42-46; Stemming, bladz. 46. Schriftelijke behandeling in de Eerste Kamer, bladz. 46. Openbare behandeling in de Eerste Kamer: Minister van Koloniën, bladz. 47; Van den Berg en Van Deventer, bladz. 48; Minister van Koloniën, bladz. 48—49; Stemming, bladz. 49).

1913-1914. Bewerking in Indië van nadere voorstellen (Aanwijzing tot dat doel van een Regeeringscommissaris, bladz. 33-35, 38, 39, 40, 41-42, 45, 47, 48-49, 49-50, 199. Opdracht aan den Regeeringscommissaris, bladz. 51-54. Uitvoering van de opdracht, bladz. 54-59, 199, 207-208).

1918. Voorstellen Minister van Koloniën Pleyte, bladz. 60-63, 72.

1920-1921. Voorstellen Minister van Koloniën De Graaff,

bladz. 65-71. Zie verder onder 16. 1922. Totstandkoming der „Wet op de Indische Bestuurshervorming", bladz. 204-205. 16. Bestuurshervorming (Wetsvoorstellen 1920-1921 tot — in Ned.-Indië).

a. Inhoud der Wetsvoorstellen (Voorloopige algemeene uiteenzetting van den — in de Tweede Kamer, bladz. 65-67, 72-73; gewestelijk bestuur, bladz. 73-75; plaatselijk bestuur, bladz. 75-77; decentralisatie in het gwest, bladz. 77-78; taak van het Europeesch Bestuur, bladz. 78-80; inrichting van het bestuur der rechtsgemeenschappen: A. Gewesten, bladz. 80-84; B. Stadsgemeenten, bladz. 84-85; C. Andere gemeenschappen, bladz. 85-87; Inlandsche bestuursambtenaren, bladz. 87-88; bestuursbureau's, bladz. 88-89; provinciale en plaatselijke geldmiddelen, bladz. 89-90; maatregelen, samenhangende met de invoering, en geldelijke gevolgen, bladz. 90-91; invoering der hervorming, bladz. 91-92; wetsontwerp, bladz. 92-93).

b. Volksraad (Overweging van de wetsvoorstellen in den —), bladz. 93-95.

c. Tweede Kamer der Staten-Generaal (Schriftelijke behandeling van het wetsontwerp in en met de —). (Indiening der voorstellen, bladz. 96-97; federalistisch of unitarisch bestuursstelsel, bladz. 97-99; regeling der uitvoering bij algemeene verordeningen, bladz. 99-100; overdracht van bevoegdheden, bladz. 100-103; gewesten en regentschappen, bladz. 103-104; belastingheffing en andere aangelegenheden, bladz. 104-105).

d. Tweede Kamer der Staten-Generaal (Openbare gedachtenwisseling over het wetsontwerp in de —). (Motie-Van Beresteyn, bladz. 105-108; De Muralt, bladz. 108-111; Albarda, bladz. 111-114; Gerretson, bladz. 114—119; Van Rijckevorsel, bladz. 119-121; Scheurer, bladz. 121-124; Wijnkoop, bladz. 124; Minister van Koloniën, bladz. 124-132; Albarda, bladz. 132— 134; Van Beresteyn, bladz. 134-136; Minister van Koloniën, bladz. 136-138; amendement-Scheurer c.s., bladz. 138-139; Van Beresteyn, bladz. 140; Minister van Koloniën, bladz. HOMI; amendementen Dresselhuys-De Muralt, bladz. 141-143; Scheurer, bladz. 143-144; Albarda, bladz. 144-145; Van Rijckevorsel, bladz. 145-146; Van Beresteyn, bladz. 146-147; Wijnkoop, bladz. 147-148; Minister van Koloniën, bladz. 148-151; Van Beresteyn, bladz. 151; Dresselhuys, bladz. 151152; stemmingen, bladz. 141, 152-153).

e. Eerste Kamer der Staten-Generaal (Schriftelijke gedachten-

Sluiten