Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZAAKREGISTER

27. Geldelijke gevolgen der bestuursvoorstellen 1920-1921,

bladz. 89-90, 176, 234, 236.

28. Gewestelijk Bestuursadviseur. Zie onder 18e (Resident ter be¬

schikking).

29. Gouvernementen (Instelling van —). Zie 186.

30. Gouverneurs der gewesten. Zie 18c.

31. Gouverneur-Generaal ( Uitsluiting van den — van deel¬

neming in bepaalde ondernemingen), bladz. 105, 158.

32. Groepsgemeenschappen (Inheemsche —). Zie 16a, 176 en 22o

33. „Hoofd van plaatselijk bestuur". Zie 18;.

34. Indeeling der gewesten in residenties. Zie 18g.

35. „Indische Herzieningscommissie", bladz. 93-94, 106, 107,

108, 109, 110, 117-118, 119, 122, 123, 126-127, 137, 162-163, 190-192, 200, 201.

36. Inheemsch Bestuur.

а. Taak van het —, bladz. 3, 5, 6, 15, 19, 21-22, 23, 52, 233-234, 236-237, 243.

б. Medewerking van het — aan de bestuurshervorming, bladz. 42, 52, 113, 129-131.

c. Ambtelijke positie van het —, bladz. 3, 10, 29.

d. Opleiding der ambtenaren voor het —, bladz. 10, 27-28, 88.

e. „Instelling voor bestuursstudiën" te Batavia. Zie 24e.

/. Regenten op Java en Madoera, bladz. 87-88, 113, 129-131, 173

g. Adjunct-Regenten op Java en Madoera (Voorstellen tot aanstelling van —), bladz. 5, 7-8, 9, 11, 25, 27-28, 87-88.

h. Patihs buiten de regentschapshoofdplaats, bladz. 29, 88.

i. Districtsbestuur op Java en Madoera, bladz. 29. j. Volkshoofden, bladz. 86-87.

k. Bestuursbureau's. Zie 24g\

37. Inrichting en taak van het Europeesch Bestuur. Zie 24a.

38. „Instelling voor bestuursstudiën" te Batavia. Zie 24e en 36e.

39. Instelling van „Provinciën" en „Gouvernementen". Zie

16a, 186, 22f-j en 29.

40. Memoriepost aanvullingsbegrooting 1932, betreffende de

uitvoering der Wet op de Indische Bestuurshervorming. Zie 17e.

41. Motie-Joekes tot nadere overweging van de doorvoering

der Bestuurshervorming. Zie 17c.

42. Moties-Joekes betreffende den Memoriepost aanvullings¬

begrooting 1932. Zie 17e.

43. Motie-Van Beresteyn tot schorsing van de behandeling der

wetsvoorstellen 1920-1921. Zie 16<2.

44. Opleiding der ambtenaren van het Europeesch Bestuur.

Zie 24d.

45. Opleiding der ambtenaren van het Inheemsch Bestuur.

Zie 36d.

46. Organisatie van het bestuurswezen in Indië. Zie 18.

47. Overzicht van den actueelen stand van zaken (1938). Zie

bladz. 240-244.

48. Patihs buiten de regentschapshoofdplaats. Zie 36h.

49. „Provinciën" (Instelling van —). Zie 186.

50. Provinciale begrooting. Zie 22i.

51. „Provincie-ordonnantie". Zie 22/.

52. „Provinciale Raad". Zie 22g.

53. Provinciaal Secretaris. Zie 22j.

54. Regeeringscommissaris voor de nadere bewerking in Indië

van de hervormingsplannen 1913-1914. Zie 15.

Sluiten