Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATSAANDUIDING t. a. v. behandelde onderwerpen.

De cijfers duiden de bladzijden aan.

Aanbeveling. 534.

Aandeel 199-200 ; bedrag van — 200-202 ; definitie van — 232-233 ; — soorten 233-243 ; — op naam 243 ; — aan toonder 245 ; — bewijs 276 ; - register 269-271 ; levering van — 253-262 ; toedeling van — bij scheiding 266- 268 ; uitgifte van toonder— 245 ; eigen — 308-315 .

Aandeelhouder. Wie kunnen — zijn 200-203 ; aansprakelijkheid van vorige

— 263-264 ; ontslag van vorigen — 263-264 ; regresrechten van — 265 ; gelijkgerechtigdheid van — 268-269 ; verplichtingen van — 274-276 ; N. V. — van eigen aandeelen 312-314 ; rechten van — als zoodanig 464-465 ; inroeping van nietigheid door — 480-482 ; enqueterecht van — 584-585 ; algemeene vergadering van — 384-385 ;

Aanduiding der wijze van teruggave van stortingen — 326-329.

Aanhechting van afschriften — 289-291.

Aansprakelijkheid van bestuurders (36f en g W. v. K.) 221-223 ; — van vorige aandeelhouders 263-264 ; balans — van bestuurders en commissarissen 377-379 ; — van bestuurders en commissarissen na kwijting 381-384 ; — van bestuurders tegenover derden en N. Y. 537-539 ;

— van bestuurders tegenover derden 541-543 ; — van bestuurders tegenover N. V. 544-549.

Aard der vertegenwoordiging door bestuurders 504-506.

Aanvechtbaarheid der schorsing van bestuurders 520.

Aanvullend en dwingend recht 170-173.

Agio 351-352.

Agenda der algemeene vergadering 405-409.

Afwijking van de hoofdelijke aansprakelijkheid der bestuurders 546-549.

Afwikkeling. Wijze van — 625-628.

Acte van oprichting. Vorm en inhoud der — 207, 216-217 ; gebruik der Nederlandsche taal in de — 207-208 ; wijziging der — 459.

Acte van wijziging 468.

Balans en winst- en verliesrekening 347 v.v. ; bekendmaking van — en winst- en verliesrekening 359-361 ; tot standkoming van — en winsten verliesrekening 369 v.v. ; deskundigen voor opmaking van — winsten verliesrekening 371-377 ; inzage van ontwerpen van — en winsten verliesrekening 379 ; —vaststelling 379-380 ; —aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen 377-379.

Bedrog t. a. v. de deelneming 192-196.

Sluiten