Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenroeping eener voorgeschreven algemeene — 395-396, eener niet voorgeschreven algemeene — 398-401 ; vorm en termijn van oproeping ter algemeene — 401-405 ; agenda der algemeene — 405 -409 ; plaats a;f!m?ene — 410 ; bijwoning der algemeene — bij gevolmachtigde Ait' , J.T°nmg der algemeene — door anderen dan aandeelhouders 447-422 ; leiding der algemeene — 427-428 ; sanctie op voorschriften tr ilde algemeene 411—412 ; raadpleging der aandeelhouders anders dan in algemeene — 428-433 ; andere dan algemeene — van aandeelhouders 433 -435.

Vergoeding van kosten bij enquête 599-606.

Verlenging van den duur der N. V. 613-615.

Verlies. Winst en — 319-321 ; —delging anders dan uit reserve 355-357 •

winst- en —rekening 347, 357-359, 368 v.v.

Vermindering van maatschappelijk kapitaal 332-334 ; —procedure 340-345 Vermogen. Kapitaal en — der N. V. 198-199, 278-280 ; verdeeling van het

— der N. V. 622 v.v.

Verplichtingen van aandeelhouders 274-276.

Vertegenwoordiging. Schriftelijke — bij de oprichting der N. V. 208-210 ;

— der N. V. door het Bestuur 504-511 ; aard der — 504-506 ; omvang der — 507 ; — buiten rechten 507-510 ; — in rechte 510-512 ; — der N. V. door commissarissen bij tegenstrijdig belang 559-562.

Vervallen der deelneming als vennoot 186-189.

Vervanging van bestuurders 526-527.

Verzet tegen plan van uitkeering 630-631.

Verzoek aan bestuurders tot instelling eener enquête 590-592.

Vestiging. Plaats van — der N. V. 210-213 ; — van pand 551-553 ; 495 579, 621.

Volstrekte meerderheid van stemmen 456-458.

Voortbestaan der N. V. ter liquidatie 616-618.

Vorm der acte van oprichting 207 ; — van ontheffing van storting 334.

Winst 318 , - en verlies 319—321 ; —verdeeling 314 ; — en verliesrekening

_ 347, 357-359, 368 ; —uitkeering 347 ; — en —soorten 623-625.

Wijze van voldoening aan inbrengverplichting 203-207 ; — van kapitaalsvermindering 334-340, 345-346 ; — van stemming 459 ; voorschriften __ betreffende de — van afwikkeling der N. V. 625-628.

Wijziging der acte van oprichting 459 v.v. ; uitsluiting der — der acte van oprichting 461—463 ; notarieele acte van —- 468 : —- gedurende faillissement 474-475.

Zekerheidstelling door bestuurders 549-553 ; — door quasibestuurders 495 ;

— door commissarissen 579 ; — door vereffenaars 621.

Sluiten