Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aandeelen in portefeuille, omschreven als zoodanige, waarvan de uitgifte binnen de grenzen der statuten mogelijk is.

Particuliere arbitrage (Prof. Mr. E. J. J. van der Heijden, Mr. Sonsbeek en Mr. Smit) 20 Dec. 1930 A. R. (Bijv. W.) 148.

Aandeelen in portefeuille omschreven als zoodanige tot uitgifte waarvan besloten is.

Rechtb. Amsterdam 30 November 1917, N. J. 1918, 1014. Hof Amsterdam 27 Juni 1919, N. J. 1919, 415.

Het oorspronkelijke aandeel (bewijs) aan toonder kan door de certificaathouders worden opgevorderd van het administratiekantoor.

Rechtbank Amsterdam 29 Mei 1931, N. J. 1932, 453.

Hof Amsterdam 3 Maart 1932, W. 12449.

ARTIKEL 38a W. v. K.

Artikel 38a, derde lid, heeft de beperkte strekking om beroep op compensatie tegen de vordering tot storting op aandeelen te beletten ; dit voorschrift mag als uitzondering op het recht van schuldvergelijking niet buiten deze kennelijke strekking worden uitgebreid. H. R. 11 Januari 1935, N. J. 1935, 521.

ARTIKEL 38e W. v. K.

Tegen het beroep van den door den curator eener failliete N. V. tot volstorting aangesproken aandeelhouder op een verklaring van het bestuur dier N. V., dat het aandeel is volgestort, is de vordering tot valschheidsverklaring, door den curator ingesteld, ontvankelijk.

H. R. 12 Januari 1934, N. J. 1934, 1565.

ARTIKEL 39 W. v. K.

De N. Y. kan door een gerechtelijke uitspraak niet worden gedwongen tot erkenning van eischer als aandeelhouder door inschrijving in de registers en boeken.

Rechtbank Haarlem 21 October 1930, N. J. 1931, 851.

ARTIKEL 39a W. v. K.

Afwijking van de leveringsregelen uit dit artikel is niet geoorloofd. Rechtbank Maastricht 17 Juni 1937, N. J. 1938, N°. 42.

Het ontbreken van een titel aan de overdracht mag worden tegengeworpen ook aan de N. V.

Rechtbank Amsterdam 5 April 1932, N. J. 1935, 879.

Rechtbank Amsterdam 11 April 1930, N. J. 1932, 309. Hof Amsterdam 6 November 1931, N. J. 1932, 309.

Beperking van overdracht door het eischen bijv. van toelating als aandeelhouder door het bestuur, is geoorloofd.

Rechtbank Maastricht 17 Juni 1937, N. J. 1938, N°. 42.

Nu de schriftelijke verklaring door de statuten der N. V. vereischt voor de overdracht van aandeelen, ontbreekt, heeft eigendomsoverdracht niet plaats gegrepen.

Hof Arnhem 7 November 1934, N. J. 1935, 849.

Sluiten