Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Do trustee oefent eigen zelfstandig recht uit en moet niet als gemachtigde (tot stemming) ter algemeene vergadering worden aangemerkt. Rechtbank Amsterdam 10 April 1934, N. J. 1934, 1014.

De statutenbepaling, dat een aandeelhouder ter algemeene vergadering zich slechts door een anderen aandeelhouder kan doen vertegenwoordigen, is een ontoelaatbare afwijking van art. 44a W. v. K.

Pres. Rechtbank Rotterdam 18 Juni 1935, N. J. 1936, N°. 274.

Wanneer iemand voor de N. Y. aandeelhoudster stemmen ter vergadering uitbrengt, treedt hij als orgaan der N. V. op en niet als haar gemachtigde, treedt derhalve de N. Y. zelve op.

Rechtbank Zwolle 26 Februari 1936, N. J. 1938, N°. 159.

Een Commissaris-aandeelhouder eener N. V. kan niet èn zelf èn bij gemachtigde een algemeene vergadering bijwonen.

Rechtbank Amsterdam 22 Maart 1935, N. J. 1936, N°. 327.

ARTIKEL 446 W. v. K.

Een houder van een oprichtersbewijs kan ter algemeene vergadering

geenerlei aandeelhoudersrecht uitoefenen.

Rechtbank Rotterdam 2 Januari 1936, N. J. 1936, N°. 1025.

Ook al eischen de statuten, mondelinge stemming, toch kan rechtsgeldig een besluit genomen worden op andere wijze, bijv. door stilzwijgend aan te nemen een voorstel van den voorzitter tot aanneming van het besluit. Hof 's-Hertogenbosch 25 October 1927, N. J. 1934, 926.

ARTIKEL 46 W. v. K.

De notulen der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn slechts te beschouwen als huiselijke papieren in den zin van art. 1918 B. W. Hof Amsterdam 30 Maart 1932, N. J. 1932, 910.

ARTIKEL 46a W. v. K.

De nietigheid kan worden ingeroepen bij elke gelegenheid, waarbij van den rechter krachtens de wet rechtspraak wordt verzocht.

Kantong. Rotterdam 15 November 1930, N. J. 1931, 97.

Rechtbank Rotterdam 5 Februari 1931, N. J. 1931, 234.

H. R. 11 Mei 1931, N. J. 1931, 857.

H. R. 18 Mei 1932, N. J. 1932, 1704.

De aandeelhouder, die de nietigheid inroept van een anti-statutaire handeling, behoeft daarbij niet alle belanghebbenden in het geding te roepen. Van een anti statutaire handeling van welk orgaan der N. V. dan ook, kan de nietigheid worden ingeroepen.

Rechtbank Arnhem 29 October 1931, N. J. 1932, 1187.

Een pandbriefhouder kan, bij schending daardoor van zijn rechten de nietigheid vorderen der overdracht der activa, op grond van een besluit der algemeene vergadering.

Hof Amsterdam 27 Juni 1935, N. J. 1935, 1352.

Aanwezigheid van kwade trouw en beroep daarop bij repliek. Rechtbank Utrecht 27 April 1932, N. J. 1934, 938.

De artikelen 43c, 43d en 43e W. v. K. zijn niet verder toepasselijk dan de acte van oprichting bepaalt.

Pres. Rechtbank Arnhem 21 Maart 1931, N. J. 1931, 493 H. R. 11 Februari 1932, N. J. 1932, 999.

VI 42

Sluiten