Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV

DE ORGANISATIE VAN HET BEHEER VAN HET GEMEENTEBEDRIJF

§ 1. Voorwaarden, waaraan de organisatie van het beheer moet voldoen

In dit hoofdstuk en de meeste volgende heb ik in het bijzonder het oog op de eigenlijke bedrijven der gemeente, de bedrijven in materieelen zin. Als kenmerk ter afscheiding van de gemeentelijke diensten namen wij daarbij aan (in hoofdstuk I § 2) het streven naar rentabiliteit.

Er is reden dit reeds als definieerend element aanvaarde streven Rentabiliteitsnader te onderzoeken. Het berust op de gedachte, dat m beginsel streven' ook particulieren de exploitatie van dergelijke bedrijven zouden kunnen ondernemen en dit ook vaak doen. Particuliere ondernemers streven hierbij naar het behalen van winst. Ondernemingen, waarbij het verkrijgen van winst uitgesloten zou zijn, zullen zij niet oprichten en exploiteeren.

In de winstmogelijkheid ligt de gemakkelijker bereikbare mogelijkheid van rentabiliteit, van een exploitatie zonder verlies, besloten.

Zij beduidt, dat de afnemers van het bedrijf bereid zijn voor de prestaties daarvan bedragen te betalen, welke de kosten van deze prestaties dekken.

Wegens het ontbreken van particulier initiatief, om bezwaren,

daaraan verbonden, of om redenen van publiek belang, neemt de gemeente de exploitatie ter hand. Daarmede zijn de economische mogelijkheden van de exploitatie in Het algemeen niet vervallen.

Ook de gemeente zal in den regel het bedrijf rendabel kunnen exploiteeren. En zij zal hiernaar moeten streven, wil zij in economischen zin even nuttig werken als een particuliere exploitant. Bij dezen laatste betalen zij, die van de diensten van het bedrijf gebruik maken, de kosten dier diensten zelf en volledig. Zou de gemeentelijke exploitatie verlies opleveren, dan zou dit uit de andere middelen der gemeente, waaronder de belastingen, moeten worden gedekt.

Sluiten