Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII

DE ORGANISATIE VAN STREEKVOORZIENING DOOR GEMEENTEBEDRIJVEN

§ 1. De vormen van gemeentelijke streekvoorziening

De steden bieden een gemakkelijken bodem voor het ontstaan Andere van gemeentebedrijven. Haar dichtbevolkt grondgebied maakt in ^plattela^d het algemeen een rendabele exploitatie bij matige tarieven mogelijk.

Zoo geniet de stedeling reeds vrij lang van de voorziening met gas,

electnciteit en hygiënisch drinkwater. Economische moeilijkheden hebben deze voorzieningen den gemeentelijken bestuurders slechts bij uitzondering bezorgd.

Anders is dit voor het platteland. Daar is de geringe omvang van de dorpskommen en de verspreidheid van de overige bebouwing vaak een belemmering voor een gemeentelijke voorziening met de leveringen en diensten, welke de stad uit eigen kracht kan geven.

Vaak, niet steeds. Niet mag worden vergeten, dat vrij veel lande- Eigen hjke gemeenten een geheel eigen gas- en drinkwatervoorziening v^ïlndelfke hebben. De structuur van de gemeente laat dit soms nog toe: de gemeenten, bebouwing is grootendeels aaneengesloten en de bevolking is voldoende in aantal om een rendabele exploitatie van een productieen distributiebedrijf mogelijk te maken.

Vele van dergelijke bedrijfjes leiden echter een kwijnend bestaan. Hun rekening is met moeite of zelfs in het geheel niet meer sluitend te krijgen. De tarieven, welke zij van hun afnemers moeten vorderen, zijn drukkend en staan een gezonden groei van het verbruik in den weg. Op den duur houden deze bedrijven dit niet vol en worden zij door een minder zelfstandige leveringswijze vervangen.

Waar een geheel eigen voorziening onmogelijk was, is de achter- Streekstand in levenscomfort voor het platteland practisch gesproken voorzieningoverwonnen door streekvoorziening in velerlei vorm.

Voorzoover streekvoorziening winst beloofde, hebben ook de particuliere bedrijven zich daarvan niet onthouden. Als voorbeeld noem ik de Eerste Nederlandsche Electriciteitsmaatschappij,

Sluiten