Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ORGANISATIE VAN DE ADMINISTRATIE

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder bedrijf, elk der navolgende takken van gemeentedienst:

a. de centrale boekhouding,

b. het electriciteitsbedrijf,

c. het gasbedrijf,

d. het waterbedrijf,

e. het badbedrijf,

ƒ. het woningbedrijf,

g. de dienst van openbare werken.

Artikel 2

1. Het beheer van de bedrijven berust bij burgemeester en wethouders.

2. De dagelij ksche leiding bij de verschillende bedrijven is, onder toezicht van burgemeester en wethouders, opgedragen aan:

a. het hoofd der centrale boekhouding voor wat betreft de financieele administratie van de gemeente-bedrijven;

b. den kassier der bedrijven voor wat betreft het innen van alle ontvangsten en het doen van alle betalingen voor de gemeentebedrijven;

c. den chef der bedrijven voor het gas-, electriciteits-, wateren badbedrijf;

d. den opzichter van den dienst van openbare werken voor het woningbedrijf en den dienst van openbare werken.

Artikel 8

1. De boekhouding en het kasbeheer van de bedrijven worden, afgescheiden van den technischen dienst der bedrijven, onder toezicht van burgemeester en wethouders, gevoerd door het hoofd der centrale boekhouding en den kassier der bedrijven, die aan de hoofden van den technischen dienst geen verantwoording verschuldigd zijn.

2. De centrale boekhouding en kas der bedrijven kunnen tevens worden belast met de boekhouding en/of het kasbeheer van andere

Sluiten