Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF

Stortingsreserves.

voor vermindering van het risico der grondexploitatie kunnen worden gevormd. De eene wordt bij het bedrijf zelf, de andere bij de gemeente beheerd. Wanneer verliezen of taxatieverschillen worden gevreesd, is het alleszins wenschelijk een dergelijke reserve te vormen. Hierdoor wordt de druk van verliezen, indien deze bij verkoop of taxatie blijken, over meer jaren verdeeld.

Uitgifte in erfpacht.

Reserves.

In eenige gemeenten wordt het financieel beheer van in erfpacht uitgegeven gronden buiten het grondbedrijf gehouden. Daarvoor is wel aangevoerd, dat deze gronden hun bestemming definitief hebben bereikt, dat zij dus geen bedrijfsobject meer zijn, doch beleggingsobjecten zijn geworden 1).

Uit § 2 zal zijn gebleken, dat dit niet juist is. De gemeente houdt uit een oogpunt van grondexploitatie bemoeiing met de in erfpacht uitgegeven terreinen; dit was zelfs een van de redenen, waarom erfpacht boven verkoop was verkozen.

De meeste gemeenten stellen zich dan ook op het standpunt, dat het beheer van de erfpachtsgronden in het bedrijf thuis behoort.

De model-bepalingen voorzien in de vorming van eenige reserves. Indien de gemeente verplicht is bij eindiging van het recht de waarde van den opstal te vergoeden, zal zoo mogelijk hiervoor uit de exploitatiebaten een reserve worden gevormd.

Ook een verder exploitatie-saldo zal volgens de model-bepalingen allereerst voor reserveering in aanmerking komen. Winst, op de uitgifte in erfpacht behaald, zal aldus tot schuldvermindering en derhalve tot vrijsparen van de gronden kunnen dienen.

*) Zie het rapport gemeentelijke grondbedrijven in Gemeentebestuur 1927, blz. 610.

Sluiten