Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISCH REGISTER

Blz.

Aansluitingskosten 332, 348

Abonnementstarief 343, 345

Accountants 247 v.

Acquisitie 309

Administrateur 226 v.

Administratie 76 v., 220 v., 349

Administratieve zelfstandigheid 10, 16, 75, 316, 375

Af- en overschrijving 91 v.

Aflossing 271 v., 274 noot, 285 v.

Afschrijving 99, 249, 263 noot, 273 v.

Agglomeratie 328

Ambtenarenwet 51, 59, 140

Annuïteit 275

„Anstalten" II, 12

Arbeidsvoorwaarden 49, 52, 64, 110, 140 v., 148, 184

Armenverzorgingsbedrijf 90

Banken 71, 72, 392, 393, 396, 400

Banken van leening 392, 400

Bank voor Nederlandsche Gemeenten 396 v.

Bebouwingsdichtheid 41, 328

Bebouwingsregeling 351, 353 v., 362 v.

Bedrijfsduur 336

Begrooting 91 v., 223

Beheer door personen buiten het gemeentebestuur 127, 128, 151, 198

Beheersverordening 83, 90, 94 v., 129, 229, 316

Belastingen . . . 165, 166, 171, 172, 297, 312, 314, 318, 321, 347

België 159 noot, 418

Bestuurscommissies 126 v.

Betterment-tax 42, 359

Beurs van koophandel 182

Bevolkingsgroei 359

Bezettingsgraad 256

Bezuinigingsinspectie 139, 140

Boekhouder 227

Boekhouding 220 v.

Boekhoudkundigen 246 v.

Sluiten