Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISCH REGISTER

Blz.

Boekwaarde van grond 383 v.

Buitengemeenten 190 v., 209 v.

Buitenlandsche maatschappijen 25

Burgemeester en Wethouders . . .113, 134, 135, 136, 154, 193, 225

Bijdrage in kosten van algemeen beheer 316

Bijstandscommissies 119 v.

Canonverlaging 369 v.

Centrale Ammoniakfabriek 398

Centrale boekhouding 18, 229 v., 240, 259

Centralisatie 391 v., 400

Centralisatie van kasbeheer 76, 229, 232, 238 v.

Cokesovengas 416 v.

Combinatie van administraties 229 v.

Combinatie van bedrijven 138, 139

Combinatie van directoraten 138, 229

Commissies . . . . 84 v., 119 v., 134, 135, 145, 149, 193, 198, 394

Comptabelen 225, 226 v.

Concentratie 397 v., 403 v., 407, 411 v., 414 v., 421 v.

Concessie . . . . 6 v„ 28, 31 v., 55 v„ 66, 67, 151, 158, 212, 324, 395

Continuïteit 263 v.

Contractsdwang 300 noot, 302 v.

Controle 83, 94, 227 v., 244 v.

Controledienst 247

Corruptie 57 v.

Destructoren 397 v.

Deugdelijkverklaring 94, 245 v.

Diensten 11, 13 v., 24, 251 v.

Directeur 52 v„ 61 v„ I15, 128 v., 154, 226 v„ 230

Distributiebedrijf 190, 191, 210, 403 v., 407 v.

Diversiteitsfactor 335, 409

Duitschland. ... 39, 68, 70, 76, 173, 174, 177, 180, 331 noot, 418

Eenheidstarief 341, 342, 345

Eenmansvennootschap 166, 167

Efficiency 51 v„ 148, 175, 231, 232, 252

Electriciteitsbednjven 8,9, 17, 19, 66v., 318 noot, 319 v., 333 v., 401 v.

Electriciteitswet 318 noot, 412, 413

Engeland 55, 64, 68, 128, 399, 418

Engros levering 190, 210

Erfpacht 360 v., 390

Sluiten