Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK 3.

In den winter, die hierop volgde — ze was net 18 jaar geworden — nam de figuur van Mr. Berkhof voor Stance vorm aan. Hij trad uit de vage, onpersoonlijke veelheid van wat niets dan figuratie was naar voren en manifesteerde zich als een individu, dat ze niet zonder meer kon overzien. Hij belemmerde het uitzicht op de verte. Hij stond er voor, op een of andere manier altijd tusschen haar en het andere, waarheen haar verlangen trok. Hij stond daar pal en omdat het licht achter hem was, wierp hij een zwarte schaduw vooruit, die beangstigde.

Ze was geen strijdbare. Ze werd ieder gevecht gauw moe. Ze hoedde slechts haar heimelijke onafhankelijkheid en voor het overige was ze geneigd den weg van den minsten weerstand te gaan.

In een provinciestad, waar iedereen iedereen kent, wanneer men eenmaal tot een bepaalde coterie behoort, kende ook Stance vanaf zijn komst in de stad Mr. Gerard Berkhof bij naam. Nadat ze hem op een partijtje ontmoet had, groette hij haar.

De betiteling „a coming man" was op hem van toepassing. Hij was de associé van den bekenden Mr. Kost Buddens. Knap, blond, ondanks zijn forsch postuur met iets weeks, iets smachtends, iets lyrisch, deed hij eerder

Sluiten