Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slaagde, roemrijke carrière voor de voeten had kunnen gooien. Maar nog was ieder wereldsch succes, dat Gerard Berkhof behaalde, als een kaakslag in het gezicht van den dooden vader .... een triomfeerend „Zie je wel".

Pas wanneer de vader uit den hemel zou zijn neergedaald — Gerard Berkhof geloofde ondanks alles wel, dat hij zich daar nu bevond — pas wanneer hij nederig uit den hemel zou zijn neergedaald om te erkennen, dat de zoon veel en hij weinig geweest was, dan pas zou misschien in Gerard Berkhof die laaiende drift naar succes en erkenning geluwd zijn. Alsof hij toch de achting van den mislukten vader, van den stuggen, weinig beminden, rechtschapen plattelandsdominee behoefde, om de innerlijke overtuiging kwijt te raken, dat hij de zoon .... met al zijn succes een charlatan was.

Met zijn onfeilbaar instinct voor het maatschappelijke ontdekte Gerard Berkhof onmiddellijk toen hij Stance ontmoette, dat zij juist datgene bezat, wat aan zijn wapenrusting nog ontbrak. Scherp analyseeren was nooit zijn fort. Het was immer zijn tactiek niet helderheid maar nevel te scheppen. In dien nevel.... in die vaagheid .... daar, waar gevoelsargumenten, sentimentaliteiten, uiterlijke charme begonnen mee te tellen, was Gerard Berkhof pas op volle kracht. Ook bij zijn ontmoeting met Stance Marens gaf hij zich nimmer helder rekenschap, wat het eigenlijk was, dat zij bezat en dat hij behoefde. Dat het persoonlijkheid en distinctie zouden zijn, werd hij zich nooit bewust. Nog minder

Sluiten