Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juist deze, omdat ze je ver en ongemeen voorkomt en is, wat jij niet bent.

Toch begon hij met onopvallend, maar secuur naar de maatschappelijke en financieele positie van Stance Marens te informeeren. Toen wat dat betreft alles in orde en meer dan in orde bleek, werd hij eerlijk verliefd op haar. Als ze om het een of ander niet de gewenschte partij gebleken zou zijn, zou hij niet verliefd zijn geworden. Je wordt tenslotte verliefd op wie je wilt, niet waar? Hij was geen dwaze jongeling en de wereld zou er raar uitzien, als je zulke dingen als verliefdheid niet in je hand hield.

Evenwel, toen hij zichzelf gepermitteerd had verliefd te worden, wérd hij het en toen het bij hem vaststond, dat hij inderdaad deze Stance Marens wenschte te trouwen, besloot hij haar vader een bezoek te brengen. Hoewel een liberaal en vooruitstrevend man wat zijn politieke overtuigingen betrof, was Gerard Berkhof in zijn particulier leven uiterst vormelijk. Het was op deze manier, dat hij als het ware onbewust-bewust de oudere generatie voor zich innam, van welke generatie hij het immers voorloopig nog hebben moest. De jongere — zijn eigen generatie — was er alleen om voorbijgestreefd te worden, waarbij de oudere iets dergelijks moest doen als „bok staan".

De dames van middelbaren leeftijd noemden hem „een lieven jongen" en de oudere heeren zeiden, dat die jonge Berkhof een aardige kerel was. En zoowel

Sluiten