Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van woorden, dit beetje nabije warmte te kunnen geven. Gerard Berkhof was tegelijk het vijandige .... hinderlijke, dat stond tusschen haar en de wijder wereld van haar verlangen en het vertroostende, dat de enge wereld, die haar gevangen hield een beetje vriendelijker maakte ... . een beetje minder strak. Hij was tegelijk het groote kwaad en het kleine goed. Ze had niet den moed en niet het vertrouwen, datgene af te wijzen, wat het oogenblik veraangenamen kon. Ze had niet den moed nu ver te zien. Hij belette het haar immers ook. En diep in haar lag het ongeloof aan de waarheid, de belangrijkheid, de werkelijkheid van dit leven buiten het hart der dingen. Niets kwam er veel op aan, zoolang je dit voorloopig leven leefde.

Zoo kon het gebeuren, dat ze „ja" zei, toen Mr. Gerard Berkhof na een week haar antwoord kwam vragen. Ze accepteerde niet hem, maar het manwezen, dat in de verstijvende kilte rondom een beetje koestering en warmte beloofde.

Ze was de eerste van haar klasgenooten, die zich verloofde en Jetje benijdde haar zeer deze primeur.

Sluiten