Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit. Ma? Treesje was nog altijd bang voor Ma. Wat was dat dan eigenlijk geweest.... Ma? Veel meer dan mevrouw Dubbeldam met de akelige wrat. Al het nare op de wereld .... al het vijandige, dat sterker was dan jij. Treesje had vanzelfsprekend aangenomen, dat het sterker was. Jij had het niet willen aanvaarden, omdat je het leven dan niet verdragen kon.

Vreemd, er was niet veel veranderd. Als Minette nu zeggen zou :

„Zullen we wegloopen, Pompadour?" .... dan zou je antwoorden : „Goed Minette.

„Waar gaan we dan heen?"

„Naar de blauwe bosschen."

Net als vroeger. En je was nu groot en zelfs een getrouwde vrouw. Vreemd !

Zoo is het dan geweest. Scherp omlijnd is het beeld van dien middag in Stance' herinnering blijven staan. Voor haar gevoel is die middag iets als een mijlpaal. Van toen af heeft ze zich bewust het andere toegewend .... dat, wat buiten den kring lag. Met Minette en Pompadour heeft ze zich afgewend van Ma. Ze heeft gewéten, dat ze wegloopen wou.

Sluiten