Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

draagt. Droom is werkelijkheid werkelijkheid is

droom niets is vast het leven is ijl en glijdend.

Een windzuchtje strijkt door de zware boomkruinen en rimpelt even het spiegelend water. Goudbronzen zonneglans flitst over het bronsgroen en op de geteerde houten beschoeiing aan den overkant verglijden de lichtgolfjes. Ze komen van nergens en gaan nergens naar toe. Ze glijden weg en glijden aan. — Oneindigheid — denkt Stance en het is, of ze heel los staat. Het is, of ze deint op het steigertje. Nog even verder .... nog even meer .... en ze zou mee kunnen glijden.

Nu vaartwel dan, sprak ze eindelijk. — Ze prevelt deze woorden zonder zich nog rekenschap te geven van hun beteekenis.

— Nu vaartwel dan, sprak ze eindelijk — het is het rhythme van de verglijdende lichtgolfjes, dat haar mee

zou kunnen voeren .... naar nergens .... in het niet

in de oneindigheid.

Hoe vredig te denken, dat je maar een golfje bent, niets dan een golfje, een verglijdend golfje.

Nee, eigenlijk hoef je heelemaal nergens bang voor te zijn.

Op een avond heeft ze Oma bezocht, die met een lichte bronchitis te bed lag. De oude vrouw heeft met felle begeerigheid gepikt naar het levensgebeuren — hoe was dit en dat en deze en gene? —

Sluiten