Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jezelf. . . dan is er dit. .. dat rood is .. . en warmt.. .

Als ze op andere avonden de hand weer zag reiken naar het glas — ze móest het nu zien — is het geweest^ of ze huiverend de kille nevelen voelde, hier binnen .... in de kamer.

Maar ditmaal is Papa uit geweest en toen ze de deur van Oma's kamer achter zich gesloten had, scheen het haar toe, of het huis in een geheimzinnig suizen zijn alleen zijn vierde. Ze heeft stil gestaan op de bovengang en zonder dat ze hiertoe eigenlijk besloten had .... vanzelf, alsof het niet anders kon .... is ze inplaats van naar beneden te gaan de trap naar boven opgeklommen.

Naar de zolderkamer. Ze stokt op den drempel, als ze eensklaps het groote, ronde gezicht van een gele zomermaan tegenover zich vindt. De chineesche toovenaar, die alles veranderen kan. Ook de zolderkamer .... vreemd, wonderlijk anders. Levend ! Of deze oude meubelstukken maar net den tijd hebben gevonden, op hun plaats terug te springen en hun pose van onbeweeglijkheid aan te nemen.

Lachen ze nog heimelijk na? Hebben ze gesproken? En waarvan ? Is hier iemand ? Of is hij het, de chineesche toovenaar, die alles veranderen kan, wiens aanwezigheid ze voelt?

Haar hart begint zwaar te bonzen. Misschien heeft ze ook te snel de trappen opgeloopen. Schichtig, alsof er vele oogen in haar rug waren, bukt ze zich naar de

Sluiten