Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eigen manoeuvreeren langs .... om.... door deze verschijningen heen.

In Gerard Berkhof heeft zich ergernis op ergernis gestapeld. Dat is al begonnen de eerste huwelijksmaanden. Stance, die niet luisterde. Stance, die niet onder den indruk kwam van zijn persoonlijkheid. Stance, die zich isoleerde inplaats van samen met hem den strijd om het succes aan te binden. Stance voor wier zonderlinge hoogheid hij zich dermate schuw voelde, dat hij zelfs het woord „succes" niet durfde noemen.

Op iedere ergernis heeft zich onmiddellijk een nieuwe ergernis gelegd en onder dezen hoogdruk is er iets gebroeid, dat maar weinig verschilt van haat.

Tijdens haar zwangerschap heeft hij dit gevoel als het ware opgeschort. Het was normaal, dat een vrouw in een dergelijken toestand abnormaal was. Maar ook na de geboorte van den jongen is Stance voortgegaan zich hem te onttrekken. Vreemder en vreemder is ze hem geworden. Ze glijdt door zijn vingers. Ze is er en toch voor hem onvatbaar. Hij voelt zich bekocht. Dat vreemde in haar .... dat ongemeene .... dat hij aan zich heeft willen binden, ze onthoudt het hem. En toch is ze zijn vrouw.

O ja, ze is zijn vrouw. Ze gaat door zijn huis, ze zit aan zijn tafel, ze ontvangt zijn gasten. Het zou den nachtelijken Gerard Berkhof niet onwelgevallig zijn geweest, als ze een beetje forscher vrouwelijker.... geworden was na haar bevalling. Toch ziet hij wel de

Sluiten