Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al deze bedrijvigheid. Waarom zóu je een stuk zetten in Freeks grijzen broek? Maar Johanna was bijzonder trotsch op haar prestatie. Dat is dat.

Stance zit in haar hoekje bij de kachel. De handen heeft ze om de knieën geslagen en ze buigt zich een beetje voorover, of ze hunkert naar de warmtestraling. Ze zit daar zoo vaag en schemerig en uitgewischt, een subtiel figuurtje met zachte pasteltinten maar nauwelijks aangeduid. Soms vangt haar bleeke gezichtje den vuurgloed en dan bloeit het fel en kortstondig op.

Ze zit daar, uren achtereen, zoo onbeweeglijk en zwijgzaam, dat het de nijvere Johanna irriteert.

Kort voor de geboorte van Stance' vijfde kind is Johanna gekomen en toen Stance zich later zwak en al te lusteloos bleef voelen, om het gewone leven weer op te vatten, is Johanna gebleven.

Er is in bijna iedere familie wel zoo'n Johanna. Deze is afkomstig uit een Geldersche dorpspastorie. Johanna Ronne. Lodewijk Ronne trouwde een zuster van Gerard Berkhofs vader. Uit dit huwelijk werden 12 kinderen geboren. Johanna was de zesde of zevende of zooiets. Het rangnummer bleef niet altijd hetzelfde, want er ging er wel eens een dood. Dat was dan Gods wil. Dat is dat — had men kunnen zeggen, maar men zei het niet, omdat het onkiesch geklonken zou hebben bij een sterfgeval.

Johanna is nu 29 jaar, even oud als Stance. Ze heeft iets quaker-achtigs. Ze ziet er uit om roggebrood te

Sluiten