Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Enkele beknopte persbeoordeelingen over de voorgaande romans van

fe

Clare Lennart bekijkt de menschen en bekijkt ze door en door. Zij doorziet hun verlangen, hun groote en kleine hebbelijkheden, hun hoop op een beetje liefde .... zij ziet het alles en constateert zonder veel te veroordeelen omdat ze hen in al hun erbarmelijkheid wel begrijpt en van hen houdt.

Nieuwe Rotterdamsche Courant

Die Clare Lennart! Die ons een jaar geleden zoo verraste met „Avontuur", welks inhoud eigenlijk een openbaring was. Niet omdat dit nu het meesterwerk is, waarop wij geduldig iederen avond zitten te wachten, maar omdat het zoo frisch, zoo kerngezond, zoo écht en zoo van zuiver schrijvers-ras getuigde. Van de twintig nieuwe boeken het eenige dat ge werkelijk met het hart gelezen hebt. En dat is geen kleinigheid. Haagsche Post

Zij, die Clare Lennart's eerste werk leerden kennen, vermoedden van meet af aan, dat zich in de gelederen der Nederlandsche romancières een figuur had geschaard met een toekomst voor zich. Het boek bevatte beloften welke den geïnteresseerden lezer met spanning deden uitzien naar een nieuwe manifestatie van dit talent. Een fragment in „Groot Nederland", uit een tot dusver ongepubliceerde roman „De blauwe horizon" hield ook in vakkringen de belangstelling

Saande- Utr. Nieuwsblad

ORUKKERIJ J. VAN BOEKHOVEN UTRECHT

Sluiten