Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, en zijn moeders zuster, Maria, de vrouw van Klopas en Maria Magdalena.

Jezus nu, ziende zijn moeder, en den discipel, dien hij liefhad, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw,

zie uw zoon. ....

Daarna zeide hij tot den discipel, zie,

uw moeder. _ ,, ...

En van die ure aan nam de discipel

haar in zijn huis.

Joh. 19 : 25—27.

Sluiten