Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maria

Vergeefs? Zo was het niet. Het was een vraag tot God, Waarop Hij antwoord kreeg. Hijzelf vond daardoor rust. Hij heeft Zijn geest aan God bevolen, welbewust,

Met heel Zijn ziel verzekerd van zijn lot.

In de gemeenschap met den Vader was zijn dood.

Johannes (Met nadruk)

Kon Hij door God verlaten zijn?

(Maria aarzelt met haar antwoord)

Johannes (zacht)

Maria, spreek....

Maria

Mijn zoon, ik weet alleen, dat God niet van Hem week, Toen Hij aan ’t einde van de strijd de ogen sloot.

Doch hoe dat kruiswoord mee de weg ten leven vormt In 't Hemelrijk op aard, dat is ook nog voor mij Verborgen.

Johannes ’t Maakt mij bang.

Maria

Hij riep u toe: hebt gij Dan geen geloof? O, hoor die stem ook nu.... nu ’t stormt Als eens op ’t meer

Johannes (in toenemende onrust)

Ja, ’t stormt! en ik word voortgejaagd, ’k Geloof, door Satan zelf. Het is of mijn gemoed Door hèm wordt opgeschrikt; of hij mij vluchten doet Voor wat van Christus bleef; of hij mij sart en plaagt

Sluiten