Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En dat verandert niet bij wat hij nu doorleeft.

Dat was weleer zijn vreugde, nu zijn diepe nood. Maar beide zijn uit God.

Thomas

Zijn vrede! Ook zijn strijd?

Maria (zuchtend)

’k Hoor hem alweer...

(Johannes komt binnen. Maria ziet hem vragend aan...) Johannes

Ik hoorde Thomas. Hij verstaat, Hij weet, wat twijfel is.

Maria

Maar niet als gij.

Thomas

Gij gaat

Te ver. Dit is geen weg, die hier tot vrede leidt.

Ik houd m’ alleen aan wat ik zien, ervaren kan.

Zo blijft hier een houvast. En wat de Heer zo geeft Is. waarlijk rijk genoeg, ’t Is een geloof, dat leeft.

Gij, broeder, wilt teveel.

J ohannes

Wat ziet, ervaart gij dan? Thomas

Ik zie steeds boven mij de wond’re majesteit,

Die onaantastbaar blijft. De hemel openbaart In duizenden van lichten d’eeuwen door aan d’aard Eenzelfde stille kracht in al haar heerlijkheid.

Ik zie de milde zon, die uit den Hooge straalt.

Een ganse mensheid baadt zich in haar gouden gloed.

Sluiten