Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maria

Hierom niet, mijn zoon, omdat In uw geloof gij met uw ganse mensen hart Aan hem verbonden waart door liefde alleen. Uw smart Hebt gij om Hem doorstaan. Gij hebt Hem liefgehad.... Als ik....

Johannes

Om Zijnentwil was ’t ook wanneer ik streed. Maria

Dat kon, zolang gij in Hemzelf bij elke strijd Weer vrede vond met God, Niet — toen verlatenheid Hem overviel aan ’t kruis; daarmee het diepe leed, Dat gij niet kondt verstaan. Toen werd hij louter mens Voor u.... en in u kon slechts medelijden zijn.

Johannes (zacht)

Zo is het, moeder....

Maria

En Hij zag, in al zijn pijn,

Dat hij bij u als Heiland sterven ging. Geen wens Om met Hem één te blijven werd hier ooit vervuld, Wanneer het hart aan Hem zijn medelijden gaf.

Zelfs van de vrouwen aan de kruisweg wees Hij ’t af.

Johannes

Wat vraagt Hij dan van mij ?

(Petrus is met Zacheus binnengekomen en heeft deze vraag nog gehoord.)

Maria

Mijn zoon, heb nog geduld.

Vertrouw op Hem en wacht.

Sluiten