Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Petrus

Wat Christus van u vraagt? Voelt gij dat niet? De wereld opent zich voor Hem Opnieuw en neemt ons op. Hoort gij dan niet Zijn stem, Die als weleer ons met Zijn volle liefde draagt?

In Hem is God met ons!

Johannes (Aarzelend.)

Geheel?

Petrus

Ban uit uw hart

Dat onbegrepen woord. Vernieuw met ons de tijd Toen ook uw leven aan het Godsrijk was gewijd. Weer wacht dat rijk op u. Keer tot een and’re smart! Nog vraagt de Heer van u meedogen, maar alleen Zoals het uit Zijn hart ons werd geopenbaard.

Eén medelijden slechts is onzen Meester waard:

Zoals het uitging naar de wereld. En dat scheen Zoals de zonne schijnt in een verkleumd gemoed.

(Maria, die naar buiten staarde, gaat naar de deur en laat den Samaritaan, Simon van Cyrene en den krijgsknecht binnen.)

Petrus (tot Johannes).

Ga naar Bethesda, waar een grote schare wacht,

Tot met uw liefde gij verdrijft de bange nacht,

Die meen’ge ziel maar al te lang vertwijf’len doet.

Samaritaan

Wij zullen met u gaan tot een getuigenis Van ’t leven, dat de Heiland in de harten wekt.

Wij zullen naast u staan. Denk slechts aan ons, dan trekt De schaduw op voor ’t licht, dat niet verdwenen is.

Johannes

Wie zijt gij ?

Sluiten