Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Petrus

Die Christus roept U toe: gij waart steeds met mij saam. Gij waart steeds met mij één. Ik reken op uw trouw. De wereld hoort aan mij, die zó verlossen wou.

Geef u geheel aan haar! Ga tot haar in mijn naam!

Johannes

Geheel? Kan dat ook nu nog met mijn twijfel zijn?

Z a c h e u s

Weet gij het nog hoe ik al, wat ik eens bezat,

Gegeven heb, daar Hij voor mij slechts liefde had. ’t Was toen Hij tot mij kwam en toen men op het plein Voor mijn gehate huis, waar Hij was ingegaan,

Hem nariep, dat Hij zich nu toch wel had vergist,

En dat geheel het volk van Jericho wel wist,

Wie die Zacheus was. Toen heb ik het gedaan Om Hem .... om te doen zien, wie deze Heiland was, Die met ontferming drong tot in de diepste nood van een verhard gemoed, totdat het zich ontsloot; Die mij, den zondigste der tollenaars genas.

Toen gaf ik alles.... O, ga met ons mee! Daar bleef,

Sinds Hij is heengegaan een wereld zonder licht.

Gij hebt die ééne kracht, waar ’t sterkst verzet voor

zwicht.

(Johannes ziet Maria vragend aan.)

Maria

Ga met hen mee, mijn zoon, in Zijnen naam en geef De duist’re wereld, wat Hijzelf haar geven zou:

De liefde, die terugvoert naar het Vaderhuis.

Johannes

En als zij dan weer spot, als d’ and’ren bij het kruis? Maria

Bid dan als Hij, of God ook hen vergeven wou....

Sluiten