Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Johannes

En als zij dan dat woord, dat Hij....

(Maria Magdcdena komt schreiend binnen en werpt zich aan de voeten van Maria.))

Maria

Wat hebt gij kind?

M. Magdalena

’k Zag een vriendin der jeugd — een deerne — en sprak

haar aan.

Haar broeder kwam voorbij... Zij riep hem... Hij bleef

staan,

Maar sprak geen woord. Doch hoe hij was gezind, Dat sprak zijn koude blik, die vol verachting recht Haar in de ogen zag... Die ogen dwaalden af In tranen... Met een hoonlach liep hij door...

Maria

Geen graf

Is kil als dit; zo hard, zo liefdeloos.

Johannes

Zo vecht

Men tevergeefs voor ’t leven...

(Magdalena ziet even verrast naar Johannes, maar buigt zich dan weer over naar Maria.)

Magdalena

In mijn armen sloot

Ik haar een ogenblik en smeekte haar, dat zij Naar hier zou gaan, naar Christus Jezus, die ook mij Geloofd had en gered. Zij klaagde: die is dood!

Ik zei: nog leeft Hij in het hart der zijnen voort.

’k Beleed haar hoe ikzelf haar tranen had geschreid In ’t huis van Simon, waarheen God mij had geleid

Sluiten