Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z a c h e u s

Zag overmoedig Magdalena aan,

En riep haar toe: „blijf hier! Laat toch die Christ’nen

gaan.

Ga weer getweeën zoals ik. Je blijft toch vrouw.

Keer tot het leven hier.”

M. Magdalena

’t Was of Johannes weer Herboren werd. Zacht, vol ontferming klonk zijn stem: Doe als uw lotgenote van voorheen. Bij Hem,

Die haar gered heeft is uw levenswaarde meer.

Kom tot den goeden Herder, zoals zij...

Z a c h e u s

Toen sprak

Zij ruw en onverwacht: „dien God verlaten heeft! Het is een waan, waarin gij met uw zielen leeft.

Ook deze liefde was slechts voor een tijd...

M. Magdalena

Het brak

Johannes...

Z a c h e u s

Die daarop alleen nog stamelen kon: „Neen... niet alzo! Dat is het niet! Zijn liefde niet.”

M. Magdalena

Met droeve glimlach zag zij neer op zijn verdriet. Z a c h e u s

Totdat die tollenaar met spotten weer begon:

„Wat geeft de liefde van een man, die werd verkocht. Ik was verstandiger dan gij, Zacheus, ik Heb al mijn geld nog en” — met schaamteloze blik Op haar — „koop, wat ik wil”.

Sluiten