Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Magdalena

Zij wankelde en zocht Naar steun. Ik greep haar vast. Toen zocht haar oog Johannes, zoals ik eens Christus zocht..

Thomas

En hij?

Z a c h e u s Gans in zichzelf gekeerd.

Magdalena

Ik smeekte: „kom bij mij!

Spreek als de Heiland, die tot mij zich overboog In Simon’s huis.” Hij sprak geen woord. Het scheen: Hij hoorde ’t niet.

Z a c h e u s

Hij zag den tollenaar strak aan En zei: „gij zijt de Satan zelf!” Die liet hem staan; Ging lachend van hem weg.

Magdalena

Toen liet hij ons alleen. Wij dachten, dat hij hierheen was teruggekeerd.

Thomas

Dat is hij niet. Waar bleef die vrouw?

Magdalena

Ik bracht haar thuis.

En morgen komt zij hier.

Thomas

Dan wordt gewis haar kruis Door Petrus zelf verlicht. Hij wordt door elk geëerd Als ’t hoofd, dat Christus zelf voor ons heeft aangesteld. Zijn macht is groot, ’t Is daaglijks, dat hij wond’ren doet.

Sluiten