Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A n d r e a s

Hij wou slechts spreken over dat zo duis’tre woord. Totdat de hovenier van ver ons toeriep: gaat!

Dit is geen plaats van twist. Toen hij van ons vernam, Dat wij apostelen van Christus waren, en Niet twistten, legde hij zijn hark neer, zei: „ik ben Ook een gelovige in Christus Jezus”, kwam Toen bij ons en vertelde alles, wat hij had gehoord Van Judas....

J a c o b u s

Hoe die daarheen vluchtte, opgejaagd Door geesten van de Hel; gemarteld en geplaagd, Tot hij geen andre uitkomst zag dan in een koord....

Magdalena Wat zei Johannes?

J a c o b u s

Had hij zich gewend tot Hem,

Dien hij verried, ’k geloof, dat Hij vergeven zou.

Hij deed het zelfs verstokten en hier was berouw.”

A n d r e a s

Toen vroeg de hovenier met twijfel in zijn stem:

„Zou er een hemel zijn, die nog erbarming heeft Met zulk een duistre ziel, die zelfs Gods eigen zoon Voor geld verraden kon? Verwacht gij ander loon Voor wie zijn God verliet, dan dat wat Satan geeft?”

J a c o b u s

Die vraag ontroerde hem in ’t diepste van zijn hart. Hij barstte in tranen uit en was geheel ontdaan.

Met moeite liet hij zich bewegen mee te gaan.

En onderweg wou hij slechts spreken van de smart Van zielen, voor wie nergens meer een uitweg is,

Sluiten